Pesten op het werk een maatschappelijk probleem!

Ruim 8% van de werknemers geeft aan dat ze gepest worden door een collega of leidinggevende. Je kunt dan echt wel spreken dat pesten op het werk een maatschappelijk probleem is.  Ongewenste omgangsvormen komen echt overal voor, in elke organisatie groot en klein. Onderzoek heeft dit al lang aangetoond. Van de politiek moet een bedrijf met meer dan 40 werknemers een vertrouwenspersoon in de organisatie hebben, intern of extern. Zou dit niet voor alle bedrijven moeten gelden? In ieder geval van 10 werknemers.

Eerst meer cijfers:

15,6% van de werknemers heeft wel eens te maken met ongewenste omgangsvormen door collega’s of leidinggevende. In een organisatie met 10 mensen betekent dit gewoon, dat 1 a 2 mensen hier mee te maken heeft. Vandaar mijn stelling de verplichting vanaf 10 personen.

Dit heeft aantoonbare maatschappelijke gevolgen. Gemiddeld 7 dagen verzuimen deze medewerkers extra per jaar als direct gevolg van deze niet gewenste omgangsvormen. Denk hierbij aan depressie, angstgevoelens, slaapproblemen, etc. Je kunt hier dus 1-op-1 een prijskaartje aan hangen met betrekking tot de kosten. Er zijn ook indirecte kosten, wat dacht je de algehele uitstraling en de sfeer op werkvloer?

Leidinggevende

Maar dit heeft de leidinggevende toch wel in de gaten? In 30-40% van de gevallen, is de leidinggevende zelf onderdeel van dit probleem. Het blijft ook heel vaak onder de oppervlakte. Want waar moet je naar toe met je probleem? Daarom is het essentieel dat elke organisatie een EXTERNE vertrouwenspersoon heeft. Een persoon die je aanhoort en kan assisteren als er vervolgstappen nodig zijn. En deze persoon moet echt buiten de organisatie staan, buiten alle dagelijkse zaken.

Onderscheid in bedrijfstak

Is dit overal echt hetzelfde? Nee, er is wel onderscheid in welke bedrijfstak je werkt. Zo liggen Industrie (19,85), Openbaar bestuur (16,95) en Vervoer (18,3%) boven dit gemiddelde en liggen Financiële instellingen (11,9%), Bouw (11,7%) en Landbouw (12,8%) er wat onder. Maar toch zijn deze verschillen marginaal. En met zulke percentages kun je spreken van een maatschappelijk probleem.

Discriminatie

De laatste jaren komt discriminatie steeds meer op de maatschappelijke agenda te staan. Vaak denken we bij discriminatie alleen aan huidskleur. Toch is dat maar in 20% het geval.

5,6% Werknemers geven aan dat ze zich gediscrimineerd voelen op het werk. Maar dat is lang niet altijd op huidskleur (1,1%). Discriminatie op leeftijd (1,7%) komt het meest voor. Opvallend is dat discriminatie op seksuele geaardheid relatief laag is (0,2%). Discriminatie op geloofsovertuiging (0,8%) wordt vaker gemeld.

Pesten

8,0% van werknemers wordt wel eens gepest door collega’s of leidinggevende. Dat is meer dan een half miljoen mensen! Lees hier wat de overheid (ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid) erover meldt. Het lijkt er wel op dat pesten vaker voorkomt bij grote bedrijven. Maar als je nagaat wat de impact kan zijn als men gepest wordt, dan is dit een zorgwekkend cijfer. Het kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Zeker ook omdat pesten heel lang kan door werken bij mensen. Lang nadat het pesten gestopt is of dat men van baan gewisseld is.

Agressie en geweld

Schrik niet, maar 10,7% van de werknemers is in 2018 wel eens geïntimideerd door een collega of leidinggevende. 0,6% van de werknemers heeft echt te maken gehad met fysiek geweld. Deze excessieve vorm van pesten komt dus bij 1 op de 10 werknemers voor. Hoe groot is jouw organisatie?

Seksuele intimidatie

Tot slot is er dan ook nog ongewenste seksuele aandacht. Dit komt bij vrouwen meer voor dan bij mannen; 3,5% van de vrouwen tegen 1.1% van de mannen. Ook dit is een maatschappelijk probleem wat we met zijn allen moeten aanpakken. Mocht je last hiervan hebben op je werk, bekijk dan even de volgende sites:

Vertrouwenspersoon

Hoe fijn is het niet als deze mensen gehoord worden. Een vertrouwenspersoon kan helpen. Helpen door te luisteren, door adviezen te geven en door te helpen als er vervolgstappen nodig zijn. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat het voor het midden en kleinbedrijf niet verplicht is een vertrouwenspersoon te hebben aangesteld. Te vaak nog is het een sluitpost. Even iemand aanwijzen in de organisatie en dan is het goed. Maar als 15% last heeft van ongewenste omgangsvormen, is het dan niet zaak dat we dit beter aanpakken? En is het dan niet beter als men een klacht heeft dat men spreekt met iemand van buiten de organisatie? Iemand die geen onderdeel van het probleem kan zijn?

Voor €175 per jaar ben ik jullie vertrouwenspersoon. Ik geef elk jaar een anonieme rapportage en kom ook nog eens bij jullie een presentatie geven aan het personeel om de functie goed uit te leggen. Er is een mannelijke en vrouwelijke vertrouwenspersoon aanwezig en we werken door heel Nederland. Voor meer informatie lees HIER of neem contact met me op.

Bronvermelding:

Deel dit bericht