Arbeidsmediation

Een conflict tussen collega’s onderling of een geschil met een werknemer kan voor veel spanningen zorgen in een bedrijf en de sfeer behoorlijk verpesten. Arbeidsmediation kan helpen om de oorzaak van het conflict boven tafel te krijgen. Zodat gewerkt kan worden aan een oplossing.

Tijdens gesprekken met beide partijen probeer ik de oorzaak van het conflict boven water te krijgen en de communicatie tussen de partijen te verbeteren. Als onafhankelijke derde kan ik zorgen voor een ander perspectief op het arbeidsconflict, waardoor er mogelijk meer begrip ontstaat en partijen nader tot elkaar komen. Soms lukt het bij arbeidsmediation niet om het geschil op te lossen en de werkrelatie naar de toekomst toe te verbeteren. Dan kan de mediation tussen werknemer en werkgever worden ingezet om afspraken te maken over een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden.

Kosten

De kosten hangen samen met de duur van de gesprekken en het aantal keren dat de mediator wordt geraadpleegd. De te vergoeden tijd zit in de gesprekken die worden gevoerd, het inlezen in de relevante stukken en het maken van gespreksverslagen. Eventueel kan er nog een vergoeding voor reistijd en reiskosten worden berekend.

Vaak betalen beide partijen de helft van de gemaakte kosten. Natuurlijk kunnen daar ook andere afspraken over gemaakt worden. Die leggen we vast in de mediation-overeenkomst.

Kostenvergoeding

Heb je een rechtsbijstandsverzekering afgesloten? Informeer dan bij je verzekeraar of mediation wordt vergoed.

Voordelen van mediation

  • Beide partijen houden zelf de volledige regie in het zoeken naar de oplossing
  • Mediation is laagdrempeliger dan een juridische procedure
  • Met mediation wordt sneller resultaat geboekt dan via de rechter
  • Niet alleen juridische argumenten tellen. Bij mediation wegen alle argumenten mee
  • Alle gesprekken met de mediator zijn vertrouwelijk
  • Een mediator hanteert een lager uurtarief dan een advocaat

Onderhandelaar

Wil je een zakelijke deal sluiten, je bedrijf verkopen of binnen de familie onderhandelen over bijvoorbeeld de erfenis? Dan kan het raadzaam zijn om de onderhandelingen uit te besteden aan een professioneel en gecertificeerd onderhandelaar. Als gecertificeerd ADR-onderhandelaar ben ik opgeleid om het behalen van de klantdoelen na te streven. Met andere woorden: ik zet me tot het uiterste in om het voor jou beste resultaat te boeken in de onderhandelingen. Waar ik als mediator waak over de belangen van beide partijen, zet ik me als onderhandelaar volledig in voor jouw belangen.

Info

Ga naar contact als je vrijblijvend meer informatie wil.