Familieconflicten & echtscheidingen

Een mediator bij familieconflicten en echtscheidingen. Relaties tussen familieleden zijn soms complex en kunnen leiden tot onenigheid en conflicten. De emoties lopen hoog op en het wantrouwen groeit. De partijen komen zo tegenover elkaar te staan, dat het niet meer lukt om het conflict onderling uit te praten en op te lossen. Een mediator gespecialiseerd in scheidingen kan helpen. Tijdens de mediation worden zowel de emotionele als de zakelijke kant van het conflict besproken.

Wie zitten er bij familieconflicten aan tafel

Wie er partij zijn in een conflict, kan behoorlijk verschillen. Familieleden, kinderen, erfgenamen, bewindvoerders, ex-echtgenoten. Iedereen die bij het conflict is betrokken, neemt deel aan de mediation.

De mediator heeft aandacht voor alle kanten en invalshoeken van het verhaal en geeft geen oordeel. Meestal lukt het om tijdens de mediation wantrouwen om te buigen in vertrouwen en van onbegrip begrip te maken. Als het wederzijdse respect is hersteld, ontstaat ruimte voor een oplossing die door alle partijen wordt gedragen. Met mediation kan veel tijd en geld worden bespaard. Mocht het toch niet lukken om tot een oplossing te komen, dan is altijd nog de gang naar de rechter mogelijk.

Echtscheiding

Als stellen uit elkaar gaan, komt daar veel bij kijken. Scheiden, het ontbinden van een geregistreerd partnerschap of het niet meer willen samenwonen is emotioneel zwaar, maar brengt ook praktische problemen met zich mee. En als er kinderen bij betrokken zijn, is het helemaal zaak om de echtscheiding goed en soepel te regelen. Als je kiest voor mediation, gaan beide partijen met de mediator in gesprek. Ik begeleid die gesprekken op een deskundige en onpartijdige manier. De inzet is om samen tot goede afspraken te komen die duurzaam zijn. Die leggen we vast in een echtscheidingsconvenant dat door beiden wordt ondertekend en wordt ingediend bij de rechtbank. Na de beschikking van de rechtbank moet de akte van berusting worden getekend. Na het inschrijven van de scheiding in de gemeentelijke basisadministratie is deze definitief.

Als er kinderen bij betrokken zijn

Voor kinderen horen hun ouders voor altijd bij elkaar. Hun grootste angst bij een scheiding is dat zij een van de ouders kwijtraken. Dus is het belangrijk om de afspraken rondom de kinderen vast te leggen in een Ouderschapsplan. Een Ouderschapsplan is verplicht als je kinderen jonger zijn dan 18 jaar. In zo’n plan wordt alles dat samenhangt met de zorg en opvoeding van je kinderen vastgelegd. Zoals:

  • Verdeling van de zorg en opvoeding
  • Co-ouderschap
  • Verdeling van de vakanties
  • De kosten van de zorg
  • Berekening van de kinderalimentatie
  • Manier waarop je elkaar informeert
Download e-book “‘Echt’ scheiden?!”