Extern vertrouwenspersoon

Voor uw medewerkers

De belangrijkste rol van de vertrouwenspersoon is de opvang en begeleiding van een medewerker. Die moet vrijuit kunnen praten en zich veilig voelen om zijn situatie te bespreken. Ik bied een luisterend oor aan en geef advies over de mogelijke stappen die genomen kunnen worden. De regie blijft echter altijd in handen van de medewerker. Die bepaalt hoe hij verder wil gaan.

Alles draait in deze gesprekken om vertrouwen. De vertrouwenspersoon werkt onder geheimhouding. Alles dat wordt besproken, blijft vertrouwelijk. Dat verlaagt de drempel voor een medewerker om de hulp van een vertrouwenspersoon in te schakelen.

De vertrouwenspersoon praat niet met anderen over de situatie en zal nooit stappen ondernemen zonder toestemming en instemming van de medewerker. Samen zoeken we naar de meest optimale oplossing voor het gerezen conflict. En natuurlijk houdt de ondersteuning niet op als er een oplossing is gevonden. Ook nazorg behoort tot de taken van de vertrouwenspersoon.

Sandra Hessels Vertrouwenspersoon

Sandra Hessels Vertrouwenspersoon

Voor de organisatie

Richting de organisatie heeft de vertrouwenspersoon de taak om te adviseren over knelpunten en verbeterpunten in het beleid op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA,). De ervaringen die hij binnen de organisatie heeft opgedaan, vormen de basis voor een goed en gedegen advies.

Een keer per jaar, of vaker als dat noodzakelijk is, stel ik een rapportage op waarin ik geanonimiseerd verslag uitbreng van mijn bevindingen in de organisatie.

Ik kan op verschillende manieren een verbinding met de organisatie aangaan en bijvoorbeeld op afroep beschikbaar zijn voor de medewerkers. De afspraken die we daarover maken, zoals bekendmaking bij het personeel en voorlichting, worden vastgelegd in een overeenkomst.

Henk Meijer Mediator

Henk Meijer Vertrouwenspersoon

Kleinere organisaties

Voor kleinere, snel groeiende organisaties die hun beleid omtrent vertrouwensissues nog niet goed of onvoldoende op orde hebben, ben ik beschikbaar voor individueel consulten, zonder overeenkomst met de organisatie. Dit kan telefonisch of persoonlijk zijn.

Wanneer wordt een vertrouwenspersoon geraadpleegd?

Een veilige werkomgeving is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. Helaas krijgen nogal wat werknemers te maken met onveilige situaties of ongewenst gedrag op de werkvloer. Onderzoek wijst uit dat 16% van alle werknemers wordt geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele) intimidatie, pesten, negeren, agressie, geweld of discriminatie.

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht zijn medewerkers hiertegen te beschermen en er beleid voor te hebben.

Interne of externe vertrouwenspersoon inzetten?

Vaak heeft de organisatie een of meerdere interne vertrouwenspersonen aangewezen.

Natuurlijk is het goed dat de drempel dan laag is. Vaak is dat het geval bij de inzet van een interne vertrouwenspersoon, een collega binnen de organisatie.

Bijkomend voordeel voor de organisatie is dat de kosten lager zijn; de vertrouwenspersoon doet deze taak naast ander werk en krijgt al zijn salaris. Zeker bij kleine organisaties schuilt hierin ook een gevaar. De vertrouwelijke gesprekken kunnen conflicteren met ander werk van de vertrouwenspersoon of zijn overige taken komen in de knel. Daarnaast kan een objectieve beoordeling lastig zijn. Het is immers een collega en misschien wel een directe collega waarmee dagelijks wordt gewerkt.

Externe vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon van buiten de eigen organisatie heeft een onafhankelijke positie en een objectieve houding. Uit onderzoek is gebleken dat in zo’n 30 tot 40% van de casussen de leidinggevende een rol speelt of zelfs de oorzaak is van het conflict. Een extern aanspreekpunt zal de medewerker het vertrouwen geven dat de gesprekken niet bij zijn leidinggevende of andere collega’s terechtkomen.

De externe vertrouwenspersoon heeft expertise, laat zich bijscholen en heeft regelmatig intervisies met vakgenoten. Hij zorgt voor beschikbaarheid en een snelle reactie. Daarnaast kan een externe vertrouwenspersoon ook samenwerken met een interne collega die deze rol vervult vanuit de organisatie.

Minimale kosten

Voor € 175,- per jaar kunt u op abonnementsbasis met ons samenwerken. Wij hebben zowel een vrouwelijke als mannelijke vertrouwenspersoon beschikbaar. Dit is inclusief een jaarlijkse rapportage en eventueel een presentatie voor de werknemers waarin wij uitleggen wat het belang is van een vertrouwenspersoon voor de organisatie.

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie.

.

maak vrijblijvend een afspraak