Werkwijze

Onze werkwijze als Vertrouwenspersoon

De belangrijkste rol van de vertrouwenspersoon is de opvang en begeleiding van een medewerker. Die moet vrijuit kunnen praten en zich veilig voelen om zijn situatie te bespreken. Ik bied een luisterend oor aan en geef advies over de mogelijke stappen die genomen kunnen worden. De regie blijft echter altijd in handen van de medewerker. Die bepaalt hoe hij verder wil gaan.

Alles draait in deze gesprekken om vertrouwen. De vertrouwenspersoon werkt onder geheimhouding. Alles dat wordt besproken, blijft vertrouwelijk. Dat verlaagt de drempel voor een medewerker om de hulp van een vertrouwenspersoon in te schakelen.

De vertrouwenspersoon praat niet met anderen over de situatie en zal nooit stappen ondernemen zonder toestemming en instemming van de medewerker. Samen zoeken we naar de meest optimale oplossing voor het gerezen conflict. En natuurlijk houdt de ondersteuning niet op als er een oplossing is gevonden. Ook nazorg behoort tot de taken van de vertrouwenspersoon.

Onze werkwijze als Mediator

Ons stappenplan Mediation

Bij mediation zijn geen winnaars of verliezers. Er wordt geen uitspraak gedaan en geen oordeel uit gesproken. Bij mediation draait het om te komen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, een win-winsituatie.

Kennismaking

We maken een afspraak voor een kennismaking op een locatie die voor beide partijen goed voelt. Meestal kan dat op korte termijn. Ik kan op diverse locaties in het land met jullie afspreken.

Mediationovereenkomst

Als beide partijen vertrouwen hebben in de mediator nemen we de voorwaarden van de mediation door en maken we duidelijke afspraken over wat er van beide partijen wordt verwacht. Dit leggen we vast in de mediation-overeenkomst. Dit is tevens een geheimhoudingsovereenkomst. Daarin staat dat alles wat wordt besproken vertrouwelijk is en niet later bij een eventuele juridische procedure gebruikt kan en mag worden.

Gesprekken met beide partijen

De mediation is op basis van vrijwilligheid. Met beide partijen ga ik het gesprek aan en zet ik mij in om de communicatie weer op gang te brengen en laat ik beide partijen nadenken over een mogelijke oplossing.

Duidelijkheid scheppen

Henk Meijer Mediator

De beste oplossing wint!

In de gesprekken ga ik op zoek naar de onderliggende belangen van een standpunt. Ik probeer het conflict duidelijk te krijgen en door het blootleggen van onderliggende belangen meer begrip te kweken voor wederzijdse standpunten.

Brainstormen over de oplossing

Wat zien de partijen zelf als een goede oplossing? Waar in het midden vinden zij elkaar? Een mediator komt niet met de oplossing, maar stimuleert de partijen om dat te doen.

De beste oplossing wint

Alle voorgestelde oplossingen worden bekeken en de oplossing die op de meeste instemming kan rekenen van beide partijen, wordt vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Daar kunnen beide partijen elkaar aan houden. Tot er een getekende oplossing ligt, is niets bindend. Wel probeer ik snel tot een oplossing te komen. Met 1 tot 2 sessies moet het meeste toch wel op tafel liggen.

Waarvoor kun je mij inzetten