Prediation©, regel de zaken vooraf goed

Ben jij van plan om met een partner een bedrijf te starten? Of willen jullie je samenwerking intensiveren? Dan is het belangrijk om vooraf te zorgen dat jullie samenwerkingsverband duurzaam is en dat je eventuele problemen voorblijft. Prediation is daarbij een efficiënt hulpmiddel.

Wat is Prediation©

Prediation© is nieuw in Nederland. Bij deze methodiek draait het om vooruitkijken en vooruitdenken. Je maakt met elkaar goede afspraken die je in een contract vastlegt. Deze overeenkomst vormt een stevig fundament onder jullie nieuwe bedrijf. Mochten er dan onvoorziene omstandigheden zijn of problemen optreden, dan hebben jullie de zaken vooraf al goed geregeld. Dat geeft rust en vertrouwen én versterkt de onderlinge relatie.

Knelpunten voorkomen met Prediation©

Prediation© kan veel problemen in de toekomst voorkomen. In mijn rol als Prediator kan ik complexe zaken bespreekbaar maken en ervoor zorgen dat de lastige thema’s op tafel komen. Want hoe leuk een samenwerking ook begint, je wilt niet dat er op termijn conflicten ontstaan. Als onafhankelijk professional begeleid ik het gesprek en komen we tot duurzame afspraken.

Uit ervaring weet ik waar mogelijke knelpunten kunnen ontstaan en welke valkuilen jullie op je ondernemerspad kunnen tegenkomen. Daarnaast kan ik er in de Prediation© voor zorgen dat verwachtingen worden gemanaged en toekomstscenario’s vooraf worden geanalyseerd.

Voor wie is Prediation© interessant

De doelgroep voor preventieve mediation is breed. Nogal wat partijen kunnen flinke voordelen behalen als vroegtijdig wordt ingezet op het voorkomen van conflicten, en het werken aan duurzame relaties en samenwerkingen. De Prediator begeleidt de gesprekken en zorgt ervoor dat de afspraken worden vastgelegd en geborgd. Ik richt mij hoofdzakelijk op familiebedrijven, startups en reorganisaties binnen bedrijven.

Familiebedrijven

De organisatie, reorganisatie of opvolging binnen een familiebedrijf vergt een specialistische aanpak. De dynamiek is anders en naast de puur zakelijke belangen spelen ook emoties vaak een grote rol. Kennis van de specifieke aandachtspunten binnen familiebedrijven is nodig om de Prediation in goede banen te leiden. Dit valt binnen mijn expertise. Tijdens het Prediation-traject maken we afspraken waarop partijen kunnen terugvallen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om financiële afstemming of organisatorische invulling.

Startups

Het begint vaak met een goed idee. Vrienden of studenten die met elkaar een product of dienst in de markt willen zetten. In veel gevallen ligt de focus vooral op ontwikkeling en sales en minder op bedrijfsvoering en onderlinge afspraken. En daar schuilt gevaar. Wat nu een minimaal verschil in visie lijkt, kan op termijn uitgroeien tot een groot en zelfs onoverkomelijk verschil. Niet voor niets bestaat na 15 jaar nog slechts 25 procent van de bedrijven!

De Prediation© is erop gericht de onderlinge relatie te verbeteren en afspraken te waarborgen. Visies worden naast elkaar gelegd en mogelijke discussies over onderwerpen worden vooraf gevoerd. Hoe zien jullie bijvoorbeeld de invulling van je werkweek? Ben je 24/7 beschikbaar of werk je van 9 tot 5? En wat te doen als een van de partners de samenwerking niet meer ziet zitten of naar het buitenland wil verhuizen? Met Prediation© blijf je mogelijke escalaties voor.

Reorganisatie

Reorganisaties binnen een bedrijf zijn vaak ingrijpend en leiden tot onrust en onzekerheid. Kan ik mijn baan behouden? Wie wordt mijn leidinggevende? En wat verandert er allemaal? De keuze voor een nieuwe structuur is een mooie kapstok om ook nieuwe afspraken naar de toekomst toe te maken. Door de onpartijdige Prediator hierop te zetten, ontstaat rust en vertrouwen. Alle partijen voelen zich gehoord en serieus genomen.

Henk Meijer Mediator

Henk Meijer Prediator

Onafhankelijk professional

Prediation© is binnen de mediation een aparte discipline. Om als expert te kunnen optreden heb ik daarvoor de aanvullende vakopleiding tot Prediator gevolgd. Als onafhankelijk professional kan ik me goed aanpassen aan mijn omgeving en de veranderende omstandigheden. Ik schakel snel, sta open voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen en ga open-minded te werk.

Wil jij meer weten over Prediation©? Ik help je graag. Het eerste advies is altijd gratis en vrijblijvend.

maak vrijblijvend een afspraak