Loading...

Waarom een vertrouwenspersoon in je organisatie? Ongewenste omgangsvormen komen echt overal voor, in elke organisatie. Sla de krant open en je leest weer van een vooraanstaand iemand die beschuldigd wordt van onacceptabel gedrag. Zonder in te gaan op specifieke zaken, maar het is duidelijk, dat wat onderzoek al lang geleden heeft aangetoond: het komt overal voor.

Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met ongewenste omgangsvormen en hoe vaak komt dit voor? Laat ik met wat cijfers komen:

15,6% van de werknemers heeft wel eens te maken met ongewenste omgangsvormen door collega’s of leidinggevende. In een organisatie met 10 mensen betekent dit gewoon, dat 1 a 2 mensen hier mee te maken hebben. Vandaar dat het ook aan te raden is om in kleine organisaties een externe vertrouwenspersoon te hebben.

Grensoverschrijdend gedrag heeft aantoonbare gevolgen. Gemiddeld verzuimen mensen 7 dagen per week extra per jaar als direct gevolg van ongewenste omgangsvormen. Je kunt hier dus 1-op-1 een prijskaartje aan hangen met betrekking tot de kosten.

Is dit overal echt hetzelfde? Nee, er is wel onderscheid in welke bedrijfstak je werkt. Zo liggen Industrie (19,85%), openbaar bestuur (16,95%) en Vervoer(18,3%) boven dit gemiddelde en liggen financiële instellingen (11,9%), Bouw (11,7%) en Landbouw (12,8%) er wat onder. Maar toch zijn deze verschillen marginaal.

Discriminatie

Vaak denken we bij discriminatie aan huidskleur. 5,6% Werknemers geven aan dat ze zich gediscrimineerd voelen op het werk. Maar dat is lang niet altijd op huidskleur (1,1%). Discriminatie op leeftijd (1,7%) komt veel vaker voor. Opvallend vond ik dat seksuele geaardheid relatief meevalt (0,2%), persoonlijk had ik een hoger cijfer verwacht. Discriminatie op geloofsovertuiging (0,8%)is veel hoger.

Pesten

8,0% van werknemers wordt wel eens gepest door collega’s of de leidinggevende. Het lijkt er wel op dat pesten vaker voorkomt bij grote bedrijven. Maar als je nagaat wat de impact kan zijn, ook op langere termijn, als men gepest wordt, dan is dit een zorgwekkend cijfer.

Agressie en geweld

Schrik niet, maar 10,7% van de werknemers is in 2018 wel eens geïntimideerd door een collega of leidinggevende. 0,6% van de werknemers heeft echt te maken gehad met fysiek geweld.

Seksuele intimidatie

Ongewenste seksuele aandacht komt bij vrouwen meer voor dan bij mannen. 3,5% van de vrouwen tegen 1.1% van de mannen heeft ongewenste aandacht gekregen van collega of leidinggevende.

Vertrouwenspersoon

Als je bovenstaande cijfers leest, moet ik dan nog het belang van een extern vertrouwenspersoon gaan uitleggen? Werknemers hebben recht op een veilige werkomgeving. Met het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon open je de weg voor werknemers om bij iemand terecht te kunnen waar zij allereerst hun verhaal kwijt kunnen, maar ook kunnen bespreken welke vervolgstappen mogelijk zijn. Maar vaak voorkom je al veel leed als men zich gehoord voelt.

Kosten

Wij hanteren een abonnement-service. Als bedrijf kost het €175 per jaar. Daar krijgt de directie ook jaarlijks een rapportage voor, waarin anoniem gemeld wordt wat er op de werkvloer speelt. Vanzelfsprekend is dit niet inclusief de gesprekken die we eventueel voeren met werknemers, daar hanteren we een normaal uurtarief voor.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bronvermelding: