Waarom een vertrouwenspersoon in je organisatie?

Deze vraag wordt mij geregeld gesteld door (kleine) organisaties. Mijn antwoord bestaat uit een aantal punten.

Verplicht

Vanaf 40 FTE is het verplicht om een vertrouwenspersoon te hebben aangesteld. Maar ik raad aan dit toch al vanaf 10 werknemers (dus geen 10 FTE) aan te bieden aan de werknemers. Onderzoek heeft aangetoond dat 16% van de werknemers te maken krijgt met niet toelaatbaar gedrag op de werkvloer. Denk hierbij aan pesten, seksuele intimidatie, geweld, discriminatie of negeren. Dus met een bedrijf met 10 werknemers of meer heb je er zeker al 1-2 werknemers erbij zitten die behoefte hebben aan een gesprek met een vertrouwenspersoon, omdat zij te maken krijgen met ongewenst gedrag. De werkgever is volgens de Arbowet verplicht zijn medewerkers hiertegen te beschermen en er beleid voor te hebben. De noodzaak om een vertrouwenspersoon is hebben is aanwezig.

Vertrouwenspersoon ook belangrijk voor management en directie

De vertrouwenspersoon is er zowel voor de werknemers als voor werkgever. Naast adviezen, komen wij (ik heb een team met meerdere vertrouwenspersonen, zowel mannelijk als vrouwelijk) ook 1 keer per jaar (of meer als dat verlangd wordt) een anoniem verslag uitbrengen aan de directie/management over de bevindingen. We geven dan ook adviezen over knel- en verbeter punten op het gebied van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Intern vertrouwenspersoon?

Meestal kiest een organisatie een interne vertrouwenspersoon. Met andere woorden er wordt een collega aangesteld om dit te zijn. Met geluk mag deze collega een opleiding volgen van 1 dag. Makkelijk en snel geregeld, de drempel om iemand aan te stellen is laag en zo ook de kosten. Maar is dit wel slim?

Gevaar

Er schuilt een groot gevaar bij deze keus. Wat als de vertrouwenspersoon deel van het probleem is? Of dat het lastig wordt een objectieve positie te houden, omdat het een directe collega betreft? Of als het de leidinggevende van de vertrouwenspersoon betreft? In 30-40% van de gevallen betreft het een leidinggevende. Hier wil je eigenlijk je collega niet mee opzadelen. En op welke locatie moet het gesprek plaats vinden met de werknemer?

Extern vertrouwenspersoon

Iemand van buitenaf is neutraal en onpartijdig. Wij hebben geen belang bij welke uitkomst dan ook. En wij zorgen voor een vertrouwelijke omgeving.  Door onze mediation achtergrond weten we hoe we dit goed moeten doen.

Combinatie

Wat in de praktijk nog wel gedaan wordt, is een combinatie. Zowel een interne als een externe vertrouwenspersoon. Hierdoor kunnen beiden ook overleg voeren en kan de interne vertrouwenspersoon bij ons voor advies komen.

Betere productiviteit

De mogelijkheid om het gesprek aan te gaan met een vertrouwenspersoon en met de adviezen die ik geef, creëer je meer rust en plezier in de organisatie en op de werkvloer. Dit zorgt dus indirect voor betere productiviteit.

Kosten zijn minimaal

Voor € 175,- per jaar kun je op abonnementsbasis met ons samenwerken. Wij hebben zowel een vrouwelijke als mannelijke vertrouwenspersoon beschikbaar. Dit is inclusief een jaarlijkse rapportage .

Eventueel willen wij ook kosteloos een presentatie voor de werknemers geven, waar wij het belang van een vertrouwenspersoon voor de organisatie uitleggen. Uitzondering op dit bedrag zijn de eventuele gesprekken die wij moeten voeren met de werknemers. Dan geldt ons uurtarief.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze blog, lees HIER verder of neem vrijblijvend CONTACT met me op.

Henk Meijer Mediator en Vertrouwenspersoon

Henk Meijer Mediator en vertrouwenspersoon

Deel dit bericht