Je gaat (echt)scheiden en hebt een mediator nodig!

Het is duidelijk dat je echt gaat scheiden! Wat nu? In een aantal blogs wil ik je meenemen wat je kunt verwachten van de mediator in deze moeilijke en zware periode.

Nieuwe Start; de blik vooruit!

Na het beëindigen van je relatie is het belangrijk te weten waar je aan toe bent. Er zijn nieuwe afspraken nodig om een frisse start te kunnen maken en de mediator kan je hierbij helpen. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een convenant. Deze overeenkomst wordt de basis voor jouw nieuwe start.

Hoeveel tijd kost dit mediation traject?

Ik als mediator kan zorgen voor een volledige begeleiding van beide partijen. Dit traject duurt meestal zo’n tien weken. Je hebt dan nog geen advocaat nodig voor dit traject. Dat bespaart je tijd én geld. Wel adviseer ik altijd voordat je ook echt dit convenant gaat tekenen hier extern advies over aan te vragen.

Alimentatie

De alimentatieberekening wordt voor je gedaan in het kader van de aanvraag scheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap. De berekening gebeurt volgens de Trema Rapport Alimentatienormen. Naar aanleiding van deze uitkomsten bespreek ik met jullie wat de beste mogelijkheden zijn en de alternatieven. Afhankelijk van de complexiteit van de relatie (eigen onderneming, erfenissen, koopsompolissen, etc) is het verstandig om ook externe adviseurs te raadplegen.

Partner alimentatie

Na het eindigen van de relatie in echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap, kan er een onderhoudsplicht starten ten aanzien van de minder verdienende partner. Wat je rechten en plichten zijn, zal ik goed en helder uitleggen in het gesprek en ook bespreekbaar maken. Ook kun je HIER klikken wat Judex hierover meldt.

Kinderalimentatie

De verzorging van kinderen kost geld. Hoe is de verdeling van het ouderschap na de scheiding? Beide ouders moeten hiervoor zorgen. Het is een misvatting dat alleen één ouder alimentatie betaalt. Beide ouders moeten evenredig bijdragen aan de verzorging van de kinderen. Kinderalimentatie kan doorlopen tot het 21ste levensjaar van het kind en soms nog langer. Partners kunnen afzien van alimentatie of de termijn verkorten. Kortom er is veel te bespreken tijdens de mediation van de scheiding.

Berekenen en aanvragen van de alimentatie

Ik zal een partner– en kinderalimentatie berekening voor jullie maken. Die wordt gebaseerd op de draagkracht van de betalende partij en de behoefte van de ontvanger. Het aanvragen van alimentatie en de uiteindelijke vaststelling ervan verloopt via de rechtbank.

Werkwijze

We kunnen veel via e-mail en telefoon doen. Ook kunnen we online meetings via Zoom opzetten. Persoonlijk afspreken zal af en toe nodig zijn, maar we zullen altijd op een locatie afspreken die voor alle partijen acceptabel is. En ik kan zorgen dat de mediation altijd in de buurt is.

Scheidingen zijn altijd zware tijden voor iedereen in dit proces. Ik kan helpen door te zorgen dat veel hiervan op mijn schouders komt, zodat jullie enigszins ontlast zijn. Maar de mediator neemt geen beslissingen. Dat stukje ligt dus altijd bij de partijen. Voor meer vrijblijvende informatie over (echt) scheiden, neem contact met me op.

Extra tip: download HIER mijn gratis e-book over (echt) scheiden!

Henk Meijer Mediator en Vertrouwenspersoon

echtscheiden en mediation

Henk Meijer mediator helpt bij scheiding

Deel dit bericht