Loading...

Wat is zakelijke mediation?

Regelmatig krijg ik de vraag ‘wat is zakelijke mediation’? Eigenlijk betekent het dat als er een zakelijk conflict tussen partijen is, er gebruik gemaakt gaat worden van een mediator in plaats van direct naar de rechter te gaan. De zakelijke mediator zorgt dus voor conflictbeheersing. Of plat gezegd: “dat het niet uit de klauwen loopt” (als dat al niet gebeurd is).

Allerlei soorten zakelijke conflicten

In een eerdere blog heb ik al uitgelegd bij welke soorten conflicten je zakelijke mediation kan inzetten. Denk daarbij aan een intern conflict, zoals bijvoorbeeld tussen directeuren onderling, aan extern conflict tussen bedrijven waarbij samenwerkingsverbanden niet goed (meer) werken. Maar ook voor conflicten met de overheid en maatschappelijke organisaties kan het goed werken om mediation in te zetten.

Laatste redmiddel?

Bij een beginnend conflict, kunnen de partijen de problemen onderling meestal nog goed oplossen, maar te vaak wordt erop vertrouwd dat het wel goedkomt. Zodra zaken als wantrouwen, negatieve emoties, aannames, etc. de kop op beginnen te steken, dan is het tijd om de probleemoplossing over een andere boeg te gooien. Mediation kan dan een oplossing zijn. Immers als men naar een advocaat gaat, betekent dit dat kans dat relaties nog goed komen, zeer minimaal is. De zakelijke mediator begeleidt de onderhandelingen en kan zorgen voor meer wederzijds begrip en dus meer vertrouwen. Het behoud van de relatie is in vele gevallen essentieel.

In ieder geval zorgt een zakelijke mediator door zijn neutrale positie in het conflict, dat het conflict beheersbaar wordt en niet escaleert.

Een goed begin is het halve werk.

Een nog betere oplossing zou zijn, dat men niet de put gaat dempen nadat het kalf verdronken is. Wat ik hiermee bedoel is, dat je niet moet wachten met het inschakelen van een mediator tot er een conflict is, maar dat je eigenlijk wanneer de relatie nog goed is, samen moet gaan zitten met een ervaren zakelijke mediator om mogelijke toekomstige problemen al met elkaar te bespreken. Mogelijke zakelijke problemen bespreken als de relatie goed is, is vele malen makkelijker dan wanneer alles in brand staat. We noemen dit pre-mediation. Als deze besprekingen gedaan worden met een ervaren mediator, die weet waar de pijnpunten op termijn kunnen komen te liggen, kan een hoop leed in de toekomst bespaard worden. Op mijn website heb ik hierover een aparte pagina.

Voor wie interessant?

Voor Startups. Vrienden vinden elkaar in een goed idee. Nu uitwerken en uitrollen. Maar kun je de relatie goed houden als 24/7 gewerkt moet worden? Wat zijn de verwachtingen?

Familiebedrijven bij reorganisatie of opvolging. Dit vergt weer een andere aanpak. Naast zakelijke belangen spelen ook emoties een rol. Terugvallen op gemaakte afspraken geeft rust en duidelijkheid. Zeker in moeilijke tijden.

Zijn er rode vlaggen?

Zeker weten, ik had deze al even genoemd. In een goede zakelijke relatie kunnen best conflicten zijn, maar als de relatie gezond is, zijn deze altijd constructief van aard. De deelnemers zijn betrokken en voelen zich verantwoordelijk voor de uitkomst. En het is altijd resultaat gericht. Een conflict zal snel zijn opgelost en meestal is een zakelijke mediator niet nodig.

Maar als wantrouwen, onverschilligheid en onkwetsbaarheid om de hoek kijken, dan sluimert de kans dat het de ondergang van de samenwerking betekent. Uitingen zoals: “Natuurlijk als je dat zo wilt, prima!”, zijn dodelijk voor het vertrouwen en de samenwerking.

Actie

Heb jij hulp nodig bij een zakelijk conflict, wacht dan vooral niet te lang, maar onderneem zo snel mogelijk actie. Want hetzelfde blijven doen, wat je tot nu toe deed, heeft niet geholpen. Escalatie dreigt, dus zoek contact met een ervaren mediator. Hij kan echt helpen en zorgen dat de relatie niet verder beschadigd wordt, met alle gevolgen van dien, maar weer tot een goede samenwerking komt.