Werkwijze

Bij mediation zijn geen winnaars of verliezers. Er wordt geen uitspraak gedaan en geen oordeel uit gesproken. Bij mediation draait het om te komen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, een win-winsituatie.

Mijn stappenplan

Kennismaking

We maken een afspraak voor een kennismaking op een locatie die voor beide partijen goed voelt. Meestal kan dat op korte termijn. Ik kan op diverse locaties in het land met jullie afspreken.


Mediationovereenkomst

Als beide partijen vertrouwen hebben in de mediator nemen we de voorwaarden van de mediation door en maken we duidelijke afspraken over wat er van beide partijen wordt verwacht. Dit leggen we vast in de mediation-overeenkomst. Dit is tevens een geheimhoudingsovereenkomst. Daarin staat dat alles wat wordt besproken vertrouwelijk is en niet later bij een eventuele juridische procedure gebruikt kan en mag worden.


Gesprekken met beide partijen

De mediation is op basis van vrijwilligheid. Met beide partijen ga ik het gesprek aan en zet ik mij in om de communicatie weer op gang te brengen en laat ik beide partijen nadenken over een mogelijke oplossing.


Duidelijkheid scheppen

In de gesprekken ga ik op zoek naar de onderliggende belangen van een standpunt. Ik probeer het conflict duidelijk te krijgen en door het blootleggen van onderliggende belangen meer begrip te kweken voor wederzijdse standpunten.


Brainstormen over de oplossing

Wat zien de partijen zelf als een goede oplossing? Waar in het midden vinden zij elkaar? Een mediator komt niet met de oplossing, maar stimuleert de partijen om dat te doen.


De beste oplossing wint

Alle voorgestelde oplossingen worden bekeken en de oplossing die op de meeste instemming kan rekenen van beide partijen, wordt vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Daar kunnen beide partijen elkaar aan houden. Tot er een getekende oplossing ligt, is niets bindend.

Waarvoor kun je mij inzetten